מדבירים בישראל  הג'וק מת! - www.jukisdead.co.il
 
 
אזולאי ניסים מדביר
מספר רשיון: 2026
עיר: געתון
סוג הרשיון : מדביר במבנים ובשטח פתוח
תוקף הרשיון : 18/08/2022
פרטי התקשרות: 04-9875525 052-5909595